Společný jarní koncert Dechového orchestru Smetanova domu a Pohoranky

Hudba
Dirigenti: Paed.Dr.Jiří Tomášek a Jan Pohorský. Zpěv: H. Bauerová, V. Boštík, K. Cupasová, G. Řeháková, R. Klusoň.
Termíny