Jitka Hosprová (viola) & Jitka Čechová (klavír)

Hudba
V programu zazní skladby Clara Schumanna, Johannese Brahmse a Paula Hindemitha.
Termíny