Naplněný život

Volný čas
Známá psychoterapeutka PhDr. Patricie ANZARI vám poskytne inspirující přehled úkolů, které každý z nás musí od narození do smrti splnit, aby nepochyboval o smyslu svého příběhu. Každá dekáda lidského věku se potřebuje opřít o vybudované pilíře, bez nichž neprobíhá přirozený vývoj a zrání.
Termíny