Etikoterapie a astrologie II

Volný čas
Praktické využití v péči o zdraví. Přichází nemoc ve chvíli, kdy nedodržujeme etické principy? Proč po delší či kratší době od etického selhání v partnerství, v práci, v postoji k majetku nebo v komunikaci s okolím přichází problémy psychického i fyzického rázu vedoucí k onemocnění? Kořeny nemoci tkví v chybném modelu chování, je proto třeba zastavit se a zamyslet se nad sebou samým, nehledat příčinu v druhých, v náhodě, v nevhodné stravě či poškozeném životním prostředí. Jak máme správně chápat poselství nemoci? Využití propojení těchto technik v praxi pro dosažení harmonie ducha a těla. Ukázky konkrétních příkladů. Přednáší Ing. Richard Stříbrný.
Termíny