A na závěr opět pocta české hudbě

Hudba
Program: P. J. Vejvanovský - Serenáda C dur, A. Kraft - Koncert C dur pro violoncello a orchestr, B. Martinů - Symfonie č. 3. Sólistka: Dominika Weiss Hošková - violoncello. Dirigent Petr Vronský.
Termíny