Josef Odráška - Retrospektiva. Kresba, malba, grafika 1975–2014

Výstava
Ostravský malíř a grafik, jenž se významným způsobem podílel na profilaci ostravské výtvarné scény 80. a 90. let. Do výtvarného života vstoupil v sedmdesátých letech – zprvu užitou a volnou grafikou, následně i malbou, která se mu stala dominantním médiem. Odráškovo dnes již rozsáhlé dílo jej nejen zařazuje mezi významné autory regionu, ale kvalifikuje jej na aktéra rozměru národního. Z Vraclávku na Krnovsku, kde dnes žije a tvoří, dosáhl až k prestižním českým, slezským a moravským výstavním síním, a jeho dílo je zde publikem přijímáno.
Termíny