Květoslav Kubala

Výstava
Jeden z nejvýznamnějších ostravských dokumentaristů, jehož životní i umělecká dráha se před nedávnou dobou uzavřela, se představí souborem fotografií z ostravského prostředí let 1945 – 2000.
Termíny