DOBRÝ DEN KOCIÁNKO

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Slyšeli jste někdy o Kociánce? Víte, kde se nachází tato malebná zahrada a co se

v ní děje za zázraky? Centrum Kociánka poskytuje péči pro tělesně a mentálně

postižené lidi v Brně. Jedním z jejích projektů je květnový Festival v zahradách jiných

světů Dobrý Den Kociánko. Máte chuť se zapojit nejen do příprav tak trochu jiného

festivalu?

Termíny