Camerata Nova Náchod

Hudba

Festival neprofesionálních komorních sdružení

Letos proběhne již 44. ročník festivalu Camerata Nova Náchod, který si svou dlouholetou tradicí získal vážnost kulturní veřejnosti Kladského pomezí. Koncerty se konají jak v českých městech kladského pomezí, tak v partnerských městech Kladska. Součástí festivalu jsou vzájemná setkávání hudebních těles, výměna zkušeností, notového materiálu a společná volba postupu k zvýšení prestiže neprofesionálních komorních souborů ve společnosti, která je cestou k většímu společenskému uplatnění. 

Termíny