Sofiina volba po česku

Výstava
Sofiina volba po česku odkazuje k názvu knihy Williama Styrona Sofiina volba, která vypráví příběh židovské matky, jež se za dramatických okolností musela rozhodnout pro záchranu pouze jednoho ze svých dvou dětí. V podobné situaci se ocitlo také několik českých židovských rodičů, když těsně před vypuknutím 2. světové války museli zvolit, kterého ze svých potomků pošlou na sionistický kurz,jenž měl židovské děti připravit na život v Palestině. Kvůli válečnému stavu v Evropě těchto 80 dětí spolu do plánované destinace nikdy neodjelo. Mladí českoslovenští Židé byli však přijati v dánských pěstounských rodinách, odkud později uprchli do neutrálního Švédska, kde se jejich životy rozdělily.
Termíny