Komentovaná prohlídka výstavy na okraji davu/Umění a sociální otázky v 19. století

Volný čas
Výstavou provází její autor Roman Prahl (FF UK v Praze).
Termíny