Luděk Marold

Volný čas
I když život tohoto malíře byl natolik krátký, že se vrcholu secese nedožil, určitě patřil k jejím zakladatelům. Úžasně talentovaný umělec byl už v 16 letech přijat na pražskou Akademii, kde vydržel pouze rok a poté odešel do ciziny, nejprve do Mnichova a posléze do Paříže, kde se živil kresbami a ilustracemi časopisů a knih. V roce 1887 se stal redaktorem Spolku výtvarných umělců Mánes, byl autorem slavného divadelního plakátu Náš dům v asanaci. Jeho nejznámější obrazové panorama Bitva u Lipan zůstalo částečně nedokončeno a jediná souborná výstava, kterou připravil, se stala posmrtnou. Umělecký přínos tohoto malíře je však obdivuhodný.
Termíny