Česká filharmonie, Manfred Honeck II

Hudba
Dále vystoupí: Simone Schneider – soprán, Gerhild Romberger – mezzosoprán, Alfred Kim – tenor, John Relyea – bas, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek – sbormistr.
Termíny