Městská generace - čínský film 90. let

Volný čas
Začátkem 90. let dochází v Číně k strukturálním změnám v celé společnosti. Tento proces zasahuje rovněž systém filmové produkce. Transformací státních studií, privatizací a otevřením možností pro soukromé podnikání se postupně vytváří prostor pro novou generaci filmařů. Nová situace dovoluje existenci nezávislých studií a vznikají filmy Zhang Yuana, Wang Xiaoshuaie, Lou Yea, Guan Hua, Ning Ying, Zhang Minga a dalších. Často začínají točit svoje první filmy poučení prací pro televizi, MTV a reklamní agentury a mají ambice nejenom umělecké, ale i komerční. Dozvíme se o měnící se situací v čínském filmu 90. let a zároveň o nejvýznamnějších filmech 6. generace čínských filmařů. Přednáší Viera Langerová.
Termíny