cirkevní poutě Květnov - smíření

Volný čas, Pro děti

taky se koná             12.7.     a     19.7.   !!!!!!

Účinkují

česká a německá obec,mše za smíření,pouť,stánky

Termíny