Moravice – Letní kanoistické sjezdy

Sport

9,5 m3/s po dobu 4 hodin z - z Podhradí) -města Hradec n/Moravicí, Vítkov a Spolek vodáků Campanula www.svcampanula.cz ,www.vodavostrave.cz

Spolek vodáku Campanula - PhDr. František Vyhňák www.svcampanula.cz tel. 603728373

Termíny