Vycházka v rámci plnění podmínek turistické akce 100 jarních kilometrů 2009

Volný čas

Ramzová - lanovkou na Šerák - Keprník 1423 m n. m. - Trojmezí - Vozka 1377 m n. m. - Vřesová studánka - Červenohorské sedlo - 12 km

Odjezd: ČD Hradec n. Mor. 6,07 hod.

ČD Opava 6,30 hod.

Změna programu vyhrazena. Vpřípadě nepříznivého počasí se vycházka nekoná. Účastníci se akcí zúčastňují na vlastní nebezpečí.

Informace: Hradec nad Moravicí, Ing. Bretz, tel.: 553783255, Magma servis a. s. Komárov, Ing. Petránek, tel.: 553645222

Termíny