Muzejní noc v Brtnici u Jihlavy

Výstava, Volný čas, Pro děti

Moravská galerie vBrně připravila další ročník muzejní noci v Brtnici u Jihlavy. Ten letošní se ponese vduchu nově otevřené stálé expozice snázvem Josef Hoffmann: Inspirace. Vpátek 26. června tak mohou všichni prožít noc plnou nevšedních zážitků na neobvyklém místě, jímž rodný dům významného architekta a předního představitele vídeňské secese a moderny bezesporu je. Příchozí se mohou zúčastnit nočních komentovaných prohlídek nové stálé expozice spoznávací hrou, zhlédnout přehlídku módních oděvních kreací či si sami vyzkoušet tvořit podle vzoru Josefa Hoffmanna. Závěrečnou perličkou brtnické muzejní noci bude i letos noční procházka k unikátnímnáhrobkům Hoffmannových rodičů, kteří jsou pochováni na místním hřbitově. 

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VRODNÉM DOMĚ JOSEFA HOFFMANNA

19-24 h

Paměť města - paměť nás všech
Obyvatelé Brtnice a okolí budou vyzváni, aby přinesli fotografie náměstí v Brtnici i s určením doby, ze které pocházejí, a s textem, při jaké příležitosti vznikly. Fotografie budou s jejich souhlasem vystaveny v prostorách domu vedle dobových snímků rodiny Hoffmannovy.

Zapojte se s námi k oslavě konce školního roku! Především dětem je určena akce, která vyzývá účastníky k aktivnímu zapojení do programu muzejní noci. "Přineste jedno ze svých vysvědčení, ať jste malí nebo velcí. Kdo bude mít známky nejvíc podobné známkám Josefa Hoffmanna, získázajímavou cenu! Zajisté budete mile překvapeni!"

19-24 h
Hudební produkce a taneční zábava.Zahraje country kapela Znamení, večerem bude provázet moderátor Robert Nevole. Během večera proběhne slosování správně vyplněných kvízů o ceny.

 

19 h
Přednáška k nové stálé expozici Josef Hoffmann: Inspirace
Martina Straková, kurátorka Moravské galerie v Brně
Přednáška spojená s projekcí dobových snímků z Brtnice a vybraných uměleckých děl přiblíží osobnost Josefa Hoffmanna a jeho tvorbu včetně Hoffmannova sepětí s rodným domem v Brtnici a krajem Vysočina.

21h, 22 h, 23 h
Komentované noční prohlídky nové stálé expozice s poznávací hrou, které se mohou zúčastnit všichni návštěvníci.
Kromě výkladu bude připraven kvíz navazující na dílo a život Josefa Hoffmanna. Účastníci, kteří správně zodpoví všechny otázky, budou v závěru noci oficiálně slosováni a obdrží hodnotné ceny.

20-22 h
Výtvarná dílna pro děti i dospělé - Inspirace ornamentem
Dílna bude vybavena výtvarným materiálem a pomůckami, v níž si účastníci mohou sami vytvořit různé umělecké předměty inspirované dílem Josefa Hoffmanna a probudit tak vlastní kreativitu. Výsledné práce budou vystaveny v prostorách domu Josefa Hoffmanna během noci i celého víkendu.

21.30 h
Módní přehlídka prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy textilní Jihlava-Helenín
V rámci přehlídky předvedou studenti nejzdařilejší modely, které vytvořili během školního roku. Uvedená prezentace představí schopnosti studentů textilní školy veřejnosti, která tak získá povědomí o úrovni mladých talentů vychovávaných na škole působící v nedalekém městě.

22.30 h
Módní přehlídka oděvních kreací, které vznikly v rámci workshopu Hledání moderních forem - oděv a jeho doplněk reflektující novou expozici v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici.

23.30 h
Noční výprava k náhrobkům Hoffmannových rodičů. Během noční pouti na hřbitov k hrobu Hoffmannových rodičů budou mít odvážní účastníci možnost obdivovat při světle svíček, které si přinesou, unikátní tvar i dekor obou náhrobků odpovídajících principům Wiener Werkstätte.

 

 

 

 

 

 

Termíny