Tabasker na pouti Lučiny

Hudba, klezmer, dance music
Amatérská pouť v Lučinách
Termíny