Letní slavnosti staré hudby 2019 - Due virtuosi

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Ve dvou se to lépe táhne! Své by mohli vyprávět kníže Boleslav a pražský biskup Vojtěch, když spolu zakládali benediktinský mužský klášter. Nebo svatá Markéta s už jmenovaným svatým Vojtěchem, kteří na Břevnovský klášter dohlížejí. 

Totéž platí i pro duo virtuosů, kteří vystoupí v Tereziánském sále: loutnistu Lucu Piancu, který spoluzakládal legendární soubor Il Giardino Armonico, a gambistu Vittoria Ghielmiho, zázrak z Milána. 

Ti dva se spolu už něco nahráli, což je pro provádění intimních klenotů Marina Maraise či Antoina Forquerayhonepřekročitelnou podmínkou. 

Mimochodem i jmenovaní dva skladatelé tvoří pár nerozdílný, a svědčí navíc o tom, že protivy se přitahují: vždyť podle dobových svědectví hrál Marais na gambu jako anděl a Forqueray jako ďábel.

Koncertní sál:

Břevnovský klášter 
Markétská 1, Praha 6

Pořadatel:

Collegium Marianum 
- Týnská škola
Vodičkova 700/32, Praha 1
+420 731 448 346

 

+420 224 229 462
info@collegiummarianum.cz

 

 

Účinkují

 

Vittorio Ghielmi (viola da gamba)

 

Luca Pianca (loutna)

Termíny