Zámecké slavnosti

Volný čas, Pro děti

Pátek 26. června 2009

20.45 Historický průvod za svitu loučí vychází ze zámeckého parku
21.00 Ofi ciální pozvánka na slavnosti na nám. Míru – odchod průvodu městem
21.40 Noční dělostřelecká show
22.00 Koncert skupiny Děda Mládek Illegal band

Sobota 27. června 2009

10.00 Koncert dobové kapely GRÁL
10.30 Zahajovací defi lé – představení účinkujících, aneb ochutnávka toho co vás čeká
10.50 Dělostřelecká show – procházka staletími se střelným prachem
11.30 Vystoupení kejklířů – divadlo Emillion
13.00 Románská doba – barbarské tance
13.10 Románská doba – cesta bojovníka (předvedení bojových technik tohoto období)
13.20 Koncert dobové kapely GRÁL
13.40 Gotika – taneční vystoupení – lidová gotika
13.55 Gotika – gotické rytířské turnaje
14.15 Slavnostní slovo starosty k oslavám 650. povýšení Šluknova na město, křest nové knihy historických i současných fotografi í města
14.45 Baroko – taneční vystoupení
15.00 Baroko – španělská jednotka v třicetileté válce
15.15 Dětský šerm – výcvik nových halapartníků
15.30 18. století – kankán – taneční vystoupení
15.45 sedmiletá válka – pořadovka
16.00 Koncert dobové kapely GRÁL
16.30 Historická módní přehlídka – „od pravěku po současnost"
17.30 Rybáři a loupežníci – nadčasové pojednání o tom, jak se rychle dostat do šatlavy
18.00 Fakírské a kejklířské řemeslo
18.20 Dělostřelecká show
18.50 Závěrečné defi lé – přehlídka účinkujících
20.00 Společný koncert – Jan a František Nedvědovi
22.00 Ohnivá show – Piráti z Karibiku, ohňostroj

Neděle 28. června 2009

9.30 Loutkové divadlo pro děti – „Jak vodník Lindík přišel o živnost"
10.30 Dáda Patrasová dětem
11.15 Dětská škola šermu
14.00 Jožka Černý s cimbálovkou, degustace vína se společnostmi Plná Číše a Zámecká vinotéka Č. Kamenice

Těšíme se na vaši návštěvu!

Účinkují

Děda Mládek Illegal band

Jan a František Nedvědovi

Dáda Patrasová

Jožka Černý s cimbálovkou

 Termíny