Děti v CAMPu: Objevujeme město vol. 9

Volný čas, Pro děti

CAMP, Centrum architektury a městského plánování, pořádá každý měsíc vycházky za architekturou pro děti a dospívající s názvem Objevujeme město. Devátá vycházka děti 13. června od 15 hodin zavede k břehům Vltavy, kde prozkoumají pražské náplavky. Doprovázet je bude architekt Petr Janda a kurátor náplavek Jiří Sulženko. Děti je možné na vycházku zdarma přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu.

 

Akce Objevujeme městoje určena všem dětem a dospívajícím ve věku od 8 do 18 let. Za doprovodu odborníků už děti navštívily pražské metro, Žižkovský televizní vysílač, 420 let starou a 1102 metrů dlouhou Rudolfovu štolu ve Stromovce, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Strahovský stadion, Podolskou vodárnu, Sběrný dvůr Pražských služeb a Výstaviště Praha.

 

V rámci červnové vycházky se děti podívají k vodě. S odborným doprovodem se projdou podél Vltavy a prozkoumají pražské náplavky. Dozví se, proč je pro města důležité mít ve svém centru řeku a jaký význam má ta pražská. Budou se bavit o tom, proč mohou být břehy řeky skvělým místem pro život ve městě a co pro to naše metropole dělá. Vše jim vysvětlí architekt Petr Janda, který navrhl architektonické úpravy bývalých „kobek“ na pražských náplavkách, a Jiří Sulženko, který má coby kurátor nově opravené prostory zaplnit životem.

 

Děti je možné na akci přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu. Vycházka začíná ve čtvrtek 13. června v 15 hodin v CAMPu (Vyšehradská 51, Praha 2) a předpokládaný návrat zpět na místo je v 18 hodin. Maximální počet dětí je 15 a s sebou musí mít průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.

Termíny