Peníze

Výstava
Hlavní výstava ze stejnojmenného výstavního cyklu Národního muzea se věnuje penězům jako společenskému fenoménu. Není pouze o vzácných numismatických exponátech, ale zaměřuje se i na to, jak peníze získat, na ekonomiku, směnný obchod či korupci. Na způsob získávání peněz je nahlíženo nejen z oblasti legálních, ale rovněž nelegálních možností, jako byly např. loupeže nebo podvody. Interaktivní výstava se zabývá i opačným tématem, tedy jak se o peníze přichází či jakým způsobem se utrácí. Návštěvníci se mohou těšit na řadu unikátních předmětů, jako je zletý 100dukát Ferdinanda III., zlatá cihla, Fabergého vejce, největší diamant v českých sbírkách, slavný padělěk 100 Kč z 20. let 20. století či autentické předměty spojené s postavami české popmusic.
Termíny