Znovu 17 - USA, 102 min

Film

Jak už sám název filmu napovídá, děj se odehrává kolem životního osudu jednoho muže ve středních letech. Svůj život by sám ohodnotil jako propadák a dal by neví co za to, aby se jednoho dne probudil, bylo mu zase 17 let a on mohl napravit co v životě spackal. No a přízeň osudu je mu věru nakloněna a jednoho dne takovou příležitost dostane.

Režie: Burr Steers.

Mládeži přístupný

Komedie, české titulky.

Termíny