Kouzlo loutkové animace

Film
Setkání s animátorem, promítání pohádek v rámci oslav 20 let trvání kina.
Termíny