Bytová a zahradní keramika ( Home & Garden Ceramics) Aleny Volkové Balvínové

Výstava

Provozní doba galerie  - nepřetržitě. Galerie DO/OKA je umístěna v pěti výlohách knihovny Psychologického ústavu Akademie věd. Výlohy slouží jako nová platforma pro vystavování a umožňují oslovit kolem jdoucí chodce 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Kontakty

www.dooka.cz

Termíny