Lesní slavnost Lapků z Drakova

Volný čas, Pro děti

Drakov je míto za místní částí Mnichov, směrem na Rejvíz. 

Akce na Drakově je  programově bohatá. Nechybí zde předvádění dávných řemesel - kovářů, řezbářů, dráteníků a dalších. Po lesních cestách v okolí se v tyto dny toulají rytíři a lapkové, stíháni císařskou gardou. Na jiném místě předvádí zlatokopové rýžování zlata, které si každý může vyzkoušet a vyrýžovat si svoji zlatěnku, děti zaujala „Lesní pedagogika“, mohou si také zasadit svůj strom. To vše zase připravují lesníci LČR, s.p. lesními správami z Města Albrechtic a Jeseníku. Kdo je nakloněn okultním vědám a chce znát svoji budoucnost, může si nechat věštit od profesionální věštkyně u Černé Opavy, nebo si prohlédnout připravenou výstavu v „lesní galerii“ u Lorenzovy huti.

Pro rok 2009 je připraveno:

- ukázková tavba železa středověkým způsobem v mini huti, tzv. dýmačce, za použití dřevěného uhlí, ve spolupráci s odbornou veřejností.

Termíny