Beans & Bullets (SK) | Giedi Prime (CZ)

Hudba, blues, rock
Spoločný koncert víťazov Blues Aperitiv2019.
Termíny