Říjnovej KO-PANEC- ZRUŠENO !!!

Hudba, hardcore, metal, thrash
Termíny