Zahájení 865.lázeňské sezóny

Hudba, rock'n'roll
Termíny