Vítání jara

Hudba, hard rock, rock, rock'n'roll, big-beat
Na akci pořádané místní organizací Sokola zazní "To NEJ! od slavného Jirky " a Top Ten of Led Zeppelin!
Termíny