Te Deum

Hudba
Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž patří tradičně do programu Kroměřížského hudebního léta již řadu sezón. Program dnešního koncertu je zaměřen vzhledem k výročí 750 let trvání města Kroměříže na tvorbu skladatelů, jejichž dílo nebo život má k tomuto městu vztah. Jedná se především o Pavla Josefa Vejvanovského (1640 – 1693), který byl dvorním trumpetistou zámecké kapely a kapelníkem při chrámu sv. Mořice a jehož kompletní hudební dílo je uloženo ve sbírkách zdejšího zámeckého hudebního archivu. Vztah Antonína Dvořáka (1841 – 1904) ke Kroměříži byl taktéž velmi pozitivní. Město rád navštěvoval a některá svá díla zde i osobně dirigoval (oratorium Svatá Ludmila).
Termíny