Malá myslivecká konference

Volný čas
Odborné přednášky: Myslivecké tradice v současné myslivosti: Ing. et Ing. František Bezděk Management zvěře v dnešní krajině: Ing. Miloš Ježek, Ph. D. Chov zubra evropského v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko: Ing. Jiří Janota Koza bezoárová a genetický výzkum v oboře Vřísek: Ladislav Masopust, DiS., Ing. Martin Ernst, Ph. D. Doprovodný program: Komentovaná prohlídka výstavy Adepte cechu Hubertova – Tradice a současnost myslivosti
Termíny