Hudební cestování - Beethoven

Hudba
Interprety jsou mladí hudebníci, laureáti mezinárodních soutěží z různých zemí, kteří organizují turné po evropských zemích. Hrají klavírní sonáty Beethovena za doprovodu básníků, kteří žijí v těch zemích, kde hostování probíhá.
Termíny