Císařovy nové šaty

Divadlo
Marnivý císař si najme dva tkalce, aby mu utkali látku na nové šaty. Tkalci jsou mazaní podvodníci; slíbí mu roucho, které bude pro hloupé a neschopné lidi neviditelné. Císař je pak značně překvapený, že jejich „dílo“ – ve skutečnosti pouhé nic – nevidí ani in, ale nedá na sobě nic znát, aby se „neprozradil“. Jeho ministři se chovají stejně. Ale když se císař v „nových šatech“ předvádí lidu, malé dítě, jemuž je licoměrnost zatím cizí, vykřikne, že císař je nahý. Všechny postavy známé pohádky ztvární jediná loutkoherečka prostřednictvím rozmanitých krejčovských pomůcek.
Termíny