O veliké řepě

Divadlo
Byli jeden dědeček a babička a měli malou vnučku. Hospodařili na svém malém políčku a chovali několik domácích zvířátek. Dědeček sázel, zaléval, plel, okopával a o co víc pracoval, o to víc se rostlinkám dařilo. Nakonec vypěstoval řepu takovou, že se na ni chodili dívat ze sousední vsi... Veselou pohádku O veliké řepě dětem představí v rámci programu Pohádkové neděle v Kulturním a společenském středisku „Střelnice“ dětský amatérský divadelní soubor Bambules z MěDK Karviná.
Termíny