Zahájení slavnosti

Volný čas
Úvodní ballabile účinkujících.
Termíny