Věda a víra

Volný čas
Přednáška renomovaného českého popularizátora vědy v oblasti astronomie a astrofyziky a mnohokrát oceněného vědce RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
Termíny