Válka očima dětí

Volný čas
Šest příběhů dětí, které zažily válku v různých dobách a na různých místech světa. Svědectví pamětníků bombardování Drážďan, bitvy na Dukle, války ve Vietnamu, bojů v africkém Kongu, války v bývalé Jugoslávii nebo v Čečensku. Po projekci beseda s tvůrci
Termíny