Disegno

Výstava
Kresby z pozůstalosti malíře Judy Tadeáše Suppera ze sbírek Moravské galerie v Brně.
Termíny