To nejhorší z Martina Zeta - tvá zem Tě potřebuje

Výstava
Výstava monumentů a přehlídka filmů světoznámého, milovaného i nenáviděného umělce, sochaře, performera a tvůrce krátkých filmových experimentů. Expozice zahrnuje výběr z dosavadního díla jako „to nejhorší z Martina Zeta“ – zachované monumentální sochy a téměř všechny filmové práce prezentované profánní technologií karaoke jukeboxu. K této slavnostní příležitosti také vychází poprvé pro veřejnost kniha Sebevražda image, protože v roce 2006 byl celý již tak velmi nízký náklad zabaven ihned po vytištění.
Termíny