Hlasy z nebes

Hudba
Ilona Kaplová, Katarína Jorda Kramolišová – zpěv, Denisa Strnadová – klavírní doprovod, Markéta Zahnašová – příčná flétna.








Termíny