Templáři

Volný čas
Nová Akropolis vás zve na přednášku s videoprojekcí. Dějiny a legendy rytířského řádu, učení a kodexy, mystika templářů – zasvěcení a symboly, templáři jako strážci ctností a stavitelé chrámu kultury a vzdělanosti.
Termíny