Helena Šmídová: Z něčeho jinak

Výstava
Výstava nových obrazů pražské malířky, která se zabývá tím, co „vidí, slyší a cítí“: „Poslední dobou mě nejvíce zajímá krajina. Krajina a různé její „bytosti“, které potkávám v podobě prostoru, kopců, rostlin, kamenů, stop – míst. Čím více se jim přibližuji a snažím se je poznat, pojmenovat, rostliny i pěstovat, tím se mi zdají tajemnější.“
Termíny