Ruské magistrály na vlastní kůži

Volný čas
Cestopisná přednáška Ing. Františka Brachtla ve studovně městské knihovny Holešov.

Termíny