Operní večer

Volný čas
Večer s filmovou projekcí G Verdi - Ottelo.
Termíny