Příbramská svatohorská šalmaj

Volný čas
Tradiční historická slavnost na svatohorském náměstíčku. Blok hudby, divadelních, tanečních a šermířských vystoupení, doplněný stánky s řemesly a občerstvením, s předváděním historických řemesel. Pořádá hudební skupina Ginevra.
Termíny