Řemesla a vojenství v průběhu věků

Výstava
Ukázky historických řemesel a dalších dovedností z období Keltů a Římanů a nově též z barokního období.
Termíny