Vědecký seminář k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu

Volný čas
Úloha Konstantina-Cyrila a arcibiskupa Metoděje v christianizačním procesu západních Slovanů – přednášející: prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Koreferáty: Velehradská cyrilometodějská milénia v 19. století – přednášející: PhDr. Jitka Jonová, ThD., odborná asistentka Katedry církevních dějin CMTF UP v Olomouci. Vztah Velehradu k Uherskému Hradišti – Starému Městu (Weligradu) – přednášející: PhDr. Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Srdečně zveme laickou i odbornou veřejnost!
Termíny