Gender Audit

Výstava
Prezentace firem zúčastněných Gender Auditu spojená se soutěží o genderově nejpříznivější firmu. Výstava a soutěž proběhne v rámci projektu "Podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života".
Termíny